Juwelen B&B Design

Jan en Eric zaten samen op de school- en achter de werkbanken in wat nu TNA Londenstraat is. Anno 1976, vorige eeuw dus. Beiden migreerden kort daarna naar het verre westen waar Jan het atelier ging leiden van de broers Bert. Eric deed iets later hetzelfde bij een andere firma te Knokke. Jan specialiseerde zich in giet- en verspanende technieken terwijl Eric het handwerk best wel onder de knie kreeg. Bij een grote reorganisatie in 1995 kwam Jan mee aan het roer van het nieuwe b&b new, even later sloot Eric zich daarbij aan. In de herfst van hun carrière besloten beiden om in de lente van 2018 een nieuwe start te maken met bb-design als boreling.

Belgisch, Brugs en met de slogan: Be Brilliant!