• GESCHIEDENIS

Diamant is voor zover bekend het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt en is dan ook het ijkpunt voor hardheid 10 op de hardheidsschaal van Mohs. Slechts enkele industrieel vervaardigde, eveneens uit zuivere koolstof opgebouwde materialen zijn harder. In het Oudgrieks staat Diamant voor adamas of onverslaanbaar. In 2500v Chr. zouden de Chinezen al diamant gebruikt hebben om edelstenen te polijsten. In India zouden rond die tijd al diamanten als sierraden gedragen zijn en zelfs de Bijbel vermeld diamanten. In de 6de tot de 5de eeuw v.Chr. werden diamanten in Europa bekend. 

Het moderne diamantslijpen met een gietijzeren draaischijf, diamantpoeder en olijfolie werd in 1456 uitgevonden door een Bruggeling die de Florentiner voor Karel de Stoute sleep.Het begin van de diamantnijverheid in België

 • SLIJPVORMEN

De diamant kan in verschillende geslepen vormen voorkomen. De meest gebruikt slijpvorm is de ronde of de briljant met 58 facetten, bedacht door een Antwerpenaar. Andere veel voorkomende slijpvormen zijn : 

 • Ovaal, 56 facetten
 • Princess, 76 facetten, rechthoekige vorm
 • Marquise, 56 facetten, lensvormig
 • Peer, 58 facetten, waterdruppel vorm
 • Emerald, 48 tot 50 facetten, rechthoekig aan elke kant en aan de hoeken
 • Hart
 • PRIJSBEPALENDE FACTOREN

Ruwe diamanten worden bewerkt om het licht schitteren te breken. Na de bewerking blijft er een steen over met een schittering en kleurrenspel die op verschillende criteria wordt beoordeeld om tot een prijs te komen. Deze criteria zijn de 4 C's en houden in:

 • Cut
 • Carat
 • Clarity
 • Color

De 4 C's

 • CUT

De cut of het slijpsel van de diamant. Hieronder wordt verstaan het maaksel van de steen. De vorm waarin de steen geslepen wordt is een onderdeel hiervan. Het maaksel heeft betrekking op de kwaliteit van het slijpen en de verhoudingen van de slijpvorm. De essentie ligt in de juiste verhoudingen en de verfijning van de geslepen steen. Onder de verhoudingen verstaan we de hoogte van de kroon, de kroonhoek, de diepte van de paviljoenzijde, de tafelspiegeling en de verhouding van de rondist te opzichte van de totale diepte van de steen. Onder de verfijning verstaan we de precieze afwerking. Al deze zaken hebben een directe invloed op het spel van het licht in de steen. In tegenstelling tot het gewicht, de zuiverheid en de kleur, is dit mensenwerk. Het is dan ook een grote bepalende factor in de prijs. Een steen met een mooi rond gewicht, loepzuiver en de hoogste kleur kan een een topsteen lijken, maar als de steen te diep of te ondiep is geslepen dan is het lichtspel in de steen dood en zakt de waarde.

Kortom de cut , slijpsel, van de diamant is van groot belang omdat het uiteindelijk het belangrijkste in de steen tot uiting laat komen: de schittering en kleurenspel in volle glorie ! 

 • CARAT

Het gewicht van een diamant wordt uitgedrukt in karaat. Eén karaat komt overeen met 0,2g en wordt onderverdeeld in 100 punten (of 200mg) Karaat wordt altijd in twee decimalen uitgedrukt, bijvoorbeeld 0,24 karaat of 24 punt.

 • CLARITY

Clarity of zuiverheid van de geslepen diamant. De meeste diamanten ontstaan met "moedervlekjes", zogenaamde inclusies. Een loep of microscoop met een tienvoudige uitvergroting bepaalt de zuiverheid van de diamant. Onzuiverheden, inclusies, die niet zichbaar zijn bij de uitvergroting worden als onbestaand beschouwd. Hoe minder onzuiverheden aanwezig , hoe zeldzamer en waardevoller. Er bestaan 2 soorten inclusies: externe onzuiverheden en interne. Externe onzuiverheden doen zich voor tijdens het slijpproces of zijn het gevolg van dagelijks gebruik. Interne onzuiverheden duiden op inclusies in de steen zelf. 

Deze kenmerken bepalen de zuiverheid van de steen die in verschillende categorieën wordt ingedeeld: : IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, P1- I1, P2-I2, P3-I3.

 

 • COLOR

De kleur van de meeste diamanten van sierkwaliteit varieert van kleurloos tot geel. Om de juiste kleur te kunnen bepalen worden alle diamanten vergeleken met een reekks ijkstenen, waarvan de kleurtinten gaan van D of kleurloos tot Z, de meest gele. Diamanten komen ook voor in andere kleuren zoals geel, roze en blauw. Een zuivere diamant is kleurloos. Meestal geldt dan ook; hoe minder kleur, hoe zuiverder, dus hoe waardevoller.