VOORWAARDEN FACEBOOK-ACTIES 

1. Looptijd actie vermeld op de advertentie

2. Prijs vermeld op advertentie 

3. Hoe deelnemen?

 WAT MOET JE DOEN?

  1. Like onze pagina én de advertentie/foto
  2. Plaats een reactie onder de foto en tag iemand die deze ook zou willen winnen
  3. Share deze foto (vergeet je post niet openbaar te zetten!)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN WINACTIES

Aanvulling algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie van Juwelen Kimberly

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Juwelen Kimberly te Nieuwpoort-Bad

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Juwelen Kimberly behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachting in België, Frankrijk, Nederland.

4. De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de overhandiging van de prijs kan afgesproken worden. Na deze termijn behoudt Juwelen Kimberly zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Juwelen Kimberly is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en afbeelding naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie (op Facebook, Instagram, webshop, ...).

5. Enkel de prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Juwelen Kimberly bepaald. De winnaar zal door Juwelen Kimberly lukraak worden gekozen uit alle deelnemers. De trekking wordt gefilmd en dit filmpje kan, indien gewenst, opgevraagd worden. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media.

6. De looptijd van een actie op Juwelen Kimberly wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Juwelen Kimberly om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen. Juwelen Kimberly is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Juwelen Kimberly neemt zich het recht een andere prijs te geven dan de opgegeven voorkeur indien niet meer voorradig.

8. Spel uitslagen van het bedrijf Juwelen Kimberly zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Juwelen Kimberly behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

9. Juwelen Kimberly behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

10. Juwelen Kimberly of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs.

11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Juwelen Kimberly (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Juwelen Kimberly toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Juwelen Kimberly verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.

12. Juwelen Kimberly is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig leveren van de goederen, daar zij afhankelijk zijn van de diensten van BPOST.